Onderweg met Api

Image ApiApi, die altijd in het bos heeft gewoond, gaat naar Brussel en gelooft zijn ogen niet! Voor het eerst ontdekt hij de verscheidenheid aan verplaatsingsmiddelen die de stad in beweging brengen...

 

"Onderweg met Api" is een kennismakingsactiviteit rond mobiliteit voor leerlingen van de 2de en 3de kleuterklas. Kinderen worden uitgenodigd om het aapje te vergezellen tijdens zijn verkenningstocht naar duurzame mobiliteit met behulp van een thematisch kleurboek.

De activiteit stelt de leerlingen in staat kennis te maken met duurzame verplaatsingsmiddelen alsook hun voor- en nadelen en deze samen met hun ouders te ervaren, die op die manier betrokken worden bij het leerproces van hun kind. Het boekje bevat ook een aantal basistips over verkeersveiligheid.

De activiteit is leuk, flexibel, inspirerend en bevordert de zintuiglijke ontwikkeling, creativiteit en het actief experimenteren. Het is een manier om zowel in de klas als thuis van jongs af aan het onderwerp duurzame mobiliteit aan te kaarten en alvast te beginnen met het vormen van burgers van de duurzame stad van morgen.

 

Voor wie? Leerlingen van de 2e en 3e kleuterklas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Verloop? In drie fasen:

  • Ontdekking: Een inleidende animatie over duurzame mobiliteit op school gegeven door een animator/ animatrice van COREN gedurende de maand mei of  tijdens de Week van de Mobiliteit, (van 16 t.e.m. 22 september) (duur: 1 uur)
  • Experiment: Een experimentele fase van duurzame verplaatsingsmiddelen, buiten de school, met de ouders, aan de hand van een door COREN ter beschikking gesteld kleurboek. Het boekje bevat illustraties van duurzame verplaatsingsmiddelen, die de leerling kan inkleuren zodra hij/ zij ze heeft ervaren (duur: 1 maand)
  • Delen: Feedback in de klas met de leerkracht, met behulp van een door COREN ter beschikking gesteld pedagogisch dossier, en inspiratie om verder te gaan met het thema mobiliteit

Waar? De animator/ animatrice van COREN komt naar uw school voor de eerste fase. Vervolgens gaat de leerling verder met de ervaring met zijn/haar ouders en de leerkracht in de klas.

Wanneer? De inleidende animatie kan op twee momenten tijdens het jaar plaatsvinden : ofwel in de maand mei ofwel tijdens de Week van de Mobiliteit (tussen 16 en 22 september 2023). De precieze datum plannen we in overleg met de directie en/of klasleerkracht.

Duur? De inleidende animatie duurt 1 uur; de experimenteer- en de deelfase kunnen in duur variëren, afhankelijk van de wensen en behoeften van de leerkrachten en/of de leerlingen.

Prijs? Gratis.

Inschrijving? In het voorjaar van 2024 kan je je school opnieuw inschrijven. Meer info volgt.

 

Vragen?

Els Cranshof
Tel : 02 640 53 23
Email :

Deze activiteit wordt aangeboden dankzij de steun van Brussel Mobiliteit.

 

logo fr