D De campagne

Mov’In the City is een sensibiliseringscampagne rond stedelijke mobiliteit en haar impact op onze levenskwaliteit. Mov’In the City richt zich tot jonge Brusselaars tussen 14 en 17 jaar. COREN vzw organiseert deze campagne met de steun van Mobiliteit Brussel.

We dagen de leerlingen uit om kritisch naar hun mobiliteit te kijken, met oog voor duurzame vervoermiddelen en het toepassen van intermodaliteit (het combineren van verschillende vervoermiddelen voor eenzelfde verplaatsing).

Tijdens de Smoov’Gaming, het centrale moment van de campagne, testen de leerlingen op een ludieke manier de mobiliteit in hun stad. Brussel verandert gedurende een voormiddag in een groot spelbord!

Op de website vindt u informatie over de campagne, haar objectieven, de sleutelmomenten en nuttige tips voor de voorbereiding van de Smoov’Gaming.

MIC

 

brussel mobiliteit

Abonnez-vous à notre newsletter !