De facilitatoren helpen u een duurzaam milieuproject op te starten!

 earth

De facilitator-dienst « Milieubeheer op school » staat ter uwer beschikking om uw vragen omtrent de projectoproep te beantwoorden en u te helpen bij de ontwikkeling van uw project :

 • Brainstorming om u te helpen bij de verduidelijking van actie-ideeën
 • Zoeken naar partners
 • Hulp bij de redactie en het nalezen van uw kandidatuurdossier
 • ...

Wie mag er deelnemen ?

Alle scholen van het basisonderwijs (kleuter en lager) en secundair onderwijs gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Welke projecten zijn ontvankelijk ?
 • NME-projecten die het klasniveau overschrijden: ze moeten meerdere klassen betrekken (project per graad of met heel de school).

 • NME-projecten die een duurzame verandering van de milieutoestand van uw school meebrengen door in te werken op de technische aspecten en/of de gedragsveranderingen.

 • NME-projecten die geïntegreerd zijn in het curriculum.

 • Projecten die voort blijven bestaan na hun financiering.

 •  Projecten die passen binnen één van de prioritaire thema’s van Leefmilieu Brussel:

 1. peoplesDuurzame voeding
 2. Afvalvermindering en duurzame consumptie
 3. Rationeel energiegebruik
 4. Strijd tegen geluidshinder
 5. Natuur en biodiversiteit
Download

Presentatie van de projectoproep