Quickscan: milieubeheers - en nme - balans

Evalueer de milieuwerking van uw school dankzij de quickscan!

 

Ik zou graag een beter zicht hebben op de milieutoestand van mijn school.
Ik zou graag tips krijgen om de milieutoestand van mijn school te verbeteren.
Ik zou graag een nulmeting organiseren voor ik mijn project opstart.

 

De quickscan is de perfecte tool om een balans op te maken van het milieubeheer en nme-beleid

Of uw school nu al jaren rond NME werkt, of er pas mee gestart is, de quiskscan is de perfecte tool om een balans op te maken van haar milieubeheer en NME-beleid. Deze tool evalueert de milieutechnische en educatieve acties die uw school reeds ondernomen heeft voor deze 8 milieuthematieken:
 • Afvalbeheer
 • Afvalpreventie en Eco-consumptie
 • Duurzame Voeding
 • REG (Rationeel Energie Gebruik)
 • Duurzame Mobiliteit
 • Rationeel Water Gebruik
 • Behoud en Beheer van Groene Ruimten
 • Preventie van Geluidshinder 
De Quickscan is gratis en bestaat uit een twee uur durend interview met de directie en (project)verantwoordelijken. Na analyse en evaluatie van de resultaten stelt de facilitator een rapport op met de meest “in het oog springende” resultaten en actievoorstellen, en dit volgens 5 methodologische integratieassen:
 • AS I: Operationeel beheer (Beheer van de dagelijkse werking van uw school aan de hand van procedures)
 • AS II: Pedagogische integratie (Integratie van de milieuthematieken in het pedagogisch programma van uw school: lessen, diverse activiteiten…)
 • AS III: Betrokkenheid en Samenwerking (Betrokkenheid van de verschillende actoren van de schoolgemeenschap bij het beheer en samenwerking met externe actoren)
 • AS IV: Communicatie en Sensibilisatie (Sensibilisatie van de schoolgemeenschap, milieucommunicatie naar de interne en externe actoren)
 • AS V: Evaluatie (kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie van de werking van uw school op vlak van milieu)

  

areigneeNL

Voorbeeld van een « spinneweb » grafiek uit het quickscanrapport: Evaluatie van een school volgens de 5 methodologische integratieassen

Download 

Presentatiedocument Quickscan