Label Ecodynamische Ondernemingen

ecodyn1 ecodyn2 ecodyn3

 

Uw school werkt rond NME en wenst haar werking beter te structuren?

Uw school wenst haar milieubeheer te verbeteren?

Uw school wenst haar inspanningen inzake NME en milieubeheer te valoriseren dankzij een officiële erkenning?

Het label « Ecodynamische Ondernemingen» biedt een compleet antwoord; het helpt uw school bij het structureren van haar acties en beloont haar inspanningen!

Waarvoor staat het label « Ecodynamische Ondernemingen » ?
 • Een officiële Brusselse erkenning voor de kwaliteit van het milieubeheer van uw school;
 • Een werkmethode die uw school helpt bij het plannen, structureren en evalueren van haar werking;
 • Een proces van continue verbetering dat geen onmiddellijke resultaten vereist;
 • Een systeem op maat die het uw school mogelijk maakt om op haar eigen ritme te evolueren;
 • Een valorisatie van de geboekte vooruitgang dankzij een graduele labelisatie volgens 3 niveau’s;
 • Een label dat driejaarlijks hernieuwbaar is.
Wat bieden de facilitatoren u aan?
 • Een ondersteuning heel het jaar door;
 • 5 dagen begeleiding « spreidbaar » naar keuze;
 • Een gepersonaliseerde aanpak, aangepast aan de specificiteit van uw school (lager onderwijs, secundair onderwijs ASO/BSO/TSO/BUSO en hoger onderwijs);
 • Een participatieve aanpak die leerlingen en personeelsleden betrekt;
 • Een inachtneming van het pedagogisch aspect bij het opstellen van het kandidatuurdossier;
 • Een begeleidingsprogramma uitgewerkt volgens 5 fases
Begeleiding in 5 fases
 1. Organisatie van een info en sensibiliserende vergadering ter attentie van het voltallig personeel
 2. Uitvoering van een evaluatie van het NME-beleid en milieubeheer van uw school voor 6 milieuthematieken
 3. Ondersteuning voor het uitvoeren van een inventaris van de wettelijke eisen en verplichtingen van de school inzake milieu
 4. Advies voor het opmaken en het opvolgen van jullie actieplan
 5. Begeleiding bij het opstellen van het kandidatuursdossier voor Leefmilieu Brussel

Indien uw school interesse toont voor het label « Ecodynamische Ondernemingen», dan kunt u een infovergadering aanvragen. COREN komt bij u op school de “ins en outs” van de labelisatie uitleggen aan het personeel (duur : 1 uur).