banner ecoschool

Het “Eco-Schools” label werd in 1994 opgericht door het FEE (Foundation for Environmental Education) en wordt vertegenwoordigd in 58 landen. Op wereldniveau werden er reeds meer dan 15.000 scholen beloond met een Groene Vlag, voor hun inzet op milieuvlak. De gelabelde scholen maken deel uit van een internationaal netwerk die de uitwisseling van know how en goede praktijken versterkt.

Meer informatie over het internationale label : http://www.eco-schools.org

 

Waarom het “Eco-Schools” label ?

Staat jullie school prat op milieueducatie en duurzaamheid binnen haar werking, dan is het internationale “Eco-Schools” – label zeker iets voor jullie!
Dit internationale keurmerk valoriseert de scholen die actief zijn op vlak van milieueducatie en milieubeheer. Het beloont ze voor het reeds gerealiseerde werk en helpt ze om hun werking op lange termijn te structureren en bestendigen.

Meer efficiëntie, minder kortzichtigheid, een betere integratie van de projecten in de schoolwerking, betere banden tussen de lessen en projecten, waardering van gemotiveerde mensen, … zijn zoveel voordelen die zal trekken uit haar deelname aan het "Eco-Schools" label.

 

Wat is het “Eco-Schools” label ?

Het Eco-Schools programma biedt de scholen die op een duurzame wijze rond prioritaire milieuthematieken zouden willen werken (zoals “Duurzame voeding”, “Eco-consumptie en afvalpreventie”, Rationeel Energie Gebruik en Biodiversiteit) een methodologie in zeven stappen aan.
Centraal in deze methodologie staat de betrokkenheid en participatie van heel de schoolgemeenschap: leerlingen, leerkrachten, directie, ouders, IM en zelfs lokale partners.

Elke Brusselse school, gaande van het kleuter tot het secundair onderwijs kan een “Eco-Schools” worden. Scholen die willen meedoen, krijgen gratis begeleiding aangeboden.

Het Eco-Schools label is twee jaar geldig en kan daarna door de school opnieuw aangevraagd worden mits het opnieuw doorlopen van de procedure. 

Het "Eco-Schools” label is een springplank naar het “label Ecodynamische onderneming”.

 

Welke ondersteuning kan ik krijgen ?

Nederlandstalige scholen worden in Brussel door de MOS ondersteund voor het behalen van hun Groene Vlag. Wenst u meer informatie? Neem dan gerust contact op met Jens Warrie.

Indien u graag een Quickscan zou willen laten uitvoeren of meer informatie zou wensen over een milieutechnisch aspect, dan kan u ook steeds contact opnemen met de facilitator-dienst “Milieubeheer op school”.